Over het voetlicht - logo

"After the word is spoken nothing is quite the same again."
Peter Brook, Théatre des Bouffes, Parijs

Foto van Ike Smitskamp     Foto van Ike Smitskamp

Over het Voetlicht - Ike Smitskamp

Zoals we geld in een automaat stoppen, zo stoppen we woorden in onze toehoorders, in de hoop dat deze er chocola van kunnen maken...

Over het Voetlicht verzorgt coachings- en trainingstrajecten voor professionals in performanceverbetering, presentatievaardigheden en klantbejegening. Het voert tevens excellentietrajecten op dit vlak uit. Opdrachtgevers komen ondermeer uit het hoger onderwijs, advies / consultancy, commerciële bedrijven, wetenschappelijke instellingen en voorlichtings- & kennisinstituten, politiek en bestuur.

Figuurlijk en soms letterlijk, vormt het voetlicht de scheiding tussen een spreker en zijn gehoor. Een goede spreker overbrugt deze scheiding en weet het publiek met zijn boodschap te bereiken en te bewegen. Een betere spreker gaat nog verder, in feite werkt hij andersom. Hij trekt het publiek in zijn verhaal. Het voetlicht valt weg. Spreker en toeschouwer worden één en beleven dezelfde geschiedenis.

Verschaf de toehoorder ongehinderd toegang tot wat u te vertellen heeft en draag over wat u echt wilt overdragen. Zet daarbij in: engagement, authenticiteit en aanwezigheid, verhaalopbouw, timing en toon

"To be or not to be", dat geldt ook voor u in uw presentatie.

drs. Ike Smitskamp