Over het voetlicht - logo

"Presenteren is waarheid creëren."
Ike Smitskamp

Ike Smitskamp Na mijn doctoraalexamen aan de Universiteit Utrecht (Andragologie/ Sociale Wetenschappen) in 1976, behaalde ik in 1979 het diploma Docent Drama aan de Theaterschool Amsterdam. Ik volgde een internationaal scholingstraject in stemgebruik. Op het snijpunt van de drie lijnen: agogie, acteren en stem, oefen ik mijn vak uit.

Naast mijn werk als trainer/coach in presenteren, doceerde ik gedurende 25 jaar stem, acteren en Shakespeare aan de faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Vanuit mijn adviesbureau Over het Voetlicht train en coach ik professionals in presentatievaardigheden.

Drs. Ike Smitskamp